MUA GÓI.


Tên gói Cú pháp ĐK Giá cước Chức năng
Tổng hợp DK TH 3000 đ/Ngày
Video teen DK VT 2000 đ/Ngày
Radio DK RT 2000 đ/Ngày