MUA GÓI.


Tên gói Cú pháp ĐK Giá cước Chức năng
Gói Free DK0 0đ/Ngày
Tổng hợp DK TH 3000 đ/Ngày
Video teen DK VT 2000 đ/Ngày
Radio DK RT 2000 đ/Ngày
Tranh cúp DK TC 5000 đ/Ngày